ΑΦΡΙΝ - Το Σώμα Άμυνας και Αυτοπροστασίας στο καντόνι του Afrin γιόρτασε την αποφοίτηση της τρίτης σειράς της ...
Load More