Οι αρχές του Δημοκρατικού Συνομοσπονδισμού

Οι αρχές του Δημοκρατικού Συνομοσπονδισμού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 1999-2019, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

 

Από το βιβλίο του Αμπντουλλάχ Οτζαλάν, «Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός»:

 

Ο δημοκρατικός συνομοσπονδισμός βασίζεται στην ιστορική εμπειρία της κοινωνίας και στη συλλογική της κληρονομιά. Δεν πρόκειται για ένα αυθαίρετο νεωτερικό πολιτικό σύστημα, αλλά συσσωρεύει ιστορία και εμπειρία. Είναι γέννημα της ζωής της κοινωνίας.
Το κράτος διαρκώς προσανατολίζεται στον συγκεντρωτισμό, ώστε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων της εξουσίας. Στον δημοκρατικό συνομοσπονδισμό ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Είναι η κοινωνία που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής και όχι τα μονοπώλια. Η ετερογενής δομή της κοινωνίας αντιτίθεται σε κάθε μορφή συγκεντρωτισμού. Ο στυγνός συγκεντρωτισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε κοινωνικές εκρήξεις.

 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΣΜΟΥ

 

1). Το δικαίωμα των λαών στη αυτοδιάθεση εμπεριέχει το δικαίωμα της κρατικής τους υπόστασης. Ωστόσο, η ίδρυση ενός κράτους δε διευρύνει την ελευθερία ενός λαού. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, που βασίζεται σε έθνη-κράτη, εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματικό και τα έθνη-κράτη έχουν καταστεί σοβαρό εμπόδιο για οποιαδήποτε κοινωνική ανάπτυξη. Το μοντέλο του Δημοκρατικού Συνομοσπονδισμού είναι η απάντηση των καταπιεσμένων λαών.

 

2). Ο Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός είναι ένα μη κρατικό κοινωνικό μοντέλο, δε βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο. Ταυτόχρονα, σημαίνει την οργάνωση της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

 

3). Ο Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός βασίζεται στη συμμετοχή της βάσης και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανήκουν στις κοινότητες. Τα υψηλότερα κλιμάκια χρησιμεύουν μόνο στο συντονισμό και την εφαρμογή της βούλησης των κοινοτήτων, οι οποίες στέλνουν τους εκπροσώπους τους στις γενικές συνελεύσεις. Για ένα έτος είναι ταυτόχρονα εκπρόσωποι και εκτελεστικά όργανα: ωστόσο, η βασική εξουσία λήψης αποφάσεων ανήκει στους τοπικούς θεσμούς βάσης.

 

4). Στη Μέση Ανατολή, η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβληθεί από το καπιταλιστικό σύστημα και τις ιμπεριαλιστικές του δυνάμεις, οι οποίες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να βλάπτουν τη δημοκρατία. Η διάδοσης της άμεσης δημοκρατίας έχει θεμελιώδη σημασία. Είναι η μόνη προσέγγιση που μπορεί να αντιμετωπίσει την εθνοτική και θρησκευτική ποικιλομορφία, καθώς και τις ταξικές διαφορές. Επίσης, συνδυάζεται καλά με την παραδοσιακή ομοσπονδιακή δομή της κοινωνίας.

 

5). Ο Δημοκρατικός Συνομοσπονδισμός στο Κουρδιστάν είναι επίσης ένα αντι-εθνικιστικό κίνημα. Αποσκοπεί στην πραγμάτωση του δικαιώματος αυτοάμυνας των λαών, μέσα από την προώθηση της δημοκρατίας σε όλα τα μέρη του Κουρδιστάν, χωρίς να αμφισβητεί τα υπάρχοντα πολιτικά σύνορα. Στόχος του δεν είναι η ίδρυση ενός κουρδικού έθνους-κράτους. Το κίνημα προτίθεται να θεσπίσει ομοσπονδιακές δομές στο Ιράν, την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, οι οποίες να είναι ανοιχτές προς όλους τους Κούρδους και ταυτόχρονα να αποτελούν μια κεντρική συνομοσπονδία και για τα τέσσερα μέρη του Κουρδιστάν.