Το ελληνοκουρδικό σπίτι (Mala Yunan u Kurd) πριν καταστραφεί

Το ελληνοκουρδικό σπίτι (Mala Yunan u Kurd) πριν καταστραφεί

Βίντεο από το Ελληνοκουρδικό Σπίτι (Mala Yunan u Kurd) στο Κόμπανι, όπως λειτουργούσε πριν την καταστροφή του από την ISIS