Το ελληνοκουρδικό σπίτι (Mala Yunan u Kurd) πριν καταστραφεί

11 Μαΐου 2017

Βίντεο από το Ελληνοκουρδικό Σπίτι (Mala Yunan u Kurd) στο Κόμπανι, όπως λειτουργούσε πριν την καταστροφή του από την ISIS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 7α
Αθήνα 10681
Ελλάδα
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
syndesmos@rojavakurdistan.gr
2103810564
Διπλωματική Αντιπροσωπεία P.Y.D.
pyd@rojavakurdistan.gr
2103810564
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
info@rojavakurdistan.gr
2103810564